بستن
FA EN AR RU FR CHI

اخبار و اطلاعیه ها

 

به اطلاع بیمه گذاران محترم دانشگاه می رساند، پیرو نامه ارسالی از  بیمه ایران مبنی بر اتمام قرارداد این بیمه با بیمارستانهای طرف قرارداد، در حال حاضر تنها بیمارستان خصوصی تحت پوشش آنلاین، بیمارستان قائم می باشد. چنانچه همکاران محترم تمایل به سرویس دهی آنلاین دارند می توانند به این مرکز مراجعه فرمایند. بدیهی است مطابق توافق صورت گرفته با بیمه ایران در زمان انعقاد قرارداد این بیمه موظف به سرویس رسانی در طول قرارداد به طور مستمر بوده و دانشگاه نیز پیگیر موضوع تا حصول نتیجه می باشد. شایان ذکر است مبالغ هزینه شده در سایر بیمارستان‌ها نیز با ارائه مستندات قابل پرداخت است.(تیر 99)

*************************************************************************

شرایط لازم جهت تایید خرید بیش از دو عینک، به طور همزمان برای افراد خانواده

******************************************************

بیمارستان های طرف قرارداد بیمه ایران(سال 98)

*******************************************************************************

پیرو تصمیم بند 5 صورتجلسه مورخ 1398/05/13 ستاد رفاهی دانشگاه درخصوص تجمیع و یکپارچه سازی بیمه درمان تکمیلی کارکنان دانشگاه (اعم از شاغلین و بازنشسته ها) بدین وسیله به اطلاع می‌رساند اعضای محترمی که تمایل دارند در قرارداد جدید (99-98) به مانند کارکنان شاغل دانشگاه تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی قرارگیرند، حداکثر تا تاریخ 1398/06/23 می‌توانند نسبت به تکمیل فرم های پیوست اقدام فرمایند. لازم به ذکر است درصورت به حد نصاب رسیدن متقاضیان و مشخص شدن شرکت بیمه گر، متعاقباً نرخ نهایی عنوان‌های پوشش بیمه‌ای مربوط به قرارداد جدید اعلام خواهد شد.

فرم شماره 1:فرم_بیمه_تکمیلی_-_بازنشستگان_-_تأمین_اجتماعی

فرم شماره2: فرم_بیمه_تکمیلی__بازنشستگان_-_صندوق_بازنشستگی