بستن
FA EN AR RU FR CHI

اهداف

  • توسعه نظام مدیریت و برنامه‌ریزی
  • اصلاح و بهبود ساختار تشکیلات تفصیلی دانشگاه
  • تدوین نظام جامع بهره‌وری و تحول اداری
  • توسعه نظام آموزش و توانمندسازی کارکنان
  • طراحی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعاتی
  • بهبود نظام مالی و بودجه‌ریزی دانشگاه
  • تسریع و تسهیل در پاسخگویی متعهدانه، منطقی و با برنامه به نیازها و درخواست‌های سایر حوزه‌ها
  • تخصیص با برنامه و به‌موقع منابع مالی به سایر حوزه‌ها

 

 

 

نام و نام خانوادگی:

نرجس زمانی

عنوان پست اجرایی:

مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری

آخرین مدرک تحصیلی:

دکتری

شماره تلفن:

 علوم اقتصادی

پست الکترونیک:

 

Narjes_zamani@yahoo.com

شرح وظایف:

 

 

 

نام و نام خانوادگی:

امیرعلی عباسی

عنوان پست اجرایی:

معاون مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری

آخرین مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

شماره تلفن:

داخلی 6298

پست الکترونیک:

 

شرح وظایف:

 

 

 

پرسش‌های متداول گروه برنامه‌وبودجه و تشکیلات:

نحوه تخصیص اعتبارات واحدهای دانشگاه به چه صورت است؟

به‌طورمعمول در فروردین‌ماه هرسال طی نامه‌ای توسط مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری گزارش عملکرد اعتبارات  تخصیصی سال گذشته و برآورد اعتبارات موردنیاز سال جاری متناسب با فرم تهیه شده از واحدها استعلام وپس از تکمیل آن توسط واحدها، نشست مشترک واحدهای مختلف با معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع برگزار و بودجه واحدها به تصویب می‌رسد. تخصیص اعتبار بخش‌های مختلف متناسب با تخصیص ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌صورت مقطع زمانی ۳ ماهه خواهد بود.

فرآیند درخواست یا تغییر پست سازمانی به چه صورت است؟

درخواست عضو پس از تأیید مدیر بلافصل به مدیریت امور اداری و پشتیبانی ارسال می‌گردد. پس از استعلام کتبی مدیریت امور اداری و پشتیبانی از مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری در خصوص وجود پست سازمانی ، داشتن شرایط احراز (رسته و رشته شغلی و…) و لحاظ شدن سایر موارد مهم سازمانی، در صورت تأیید این مدیریت جهت طرح در هیأت اجرایی در دستور کار قرار می‌گیرد. اداره کارگزینی پس از تصویب در هیأت اجرایی و امضاء رئیس محترم دانشگاه نسبت به صدور حکم کارگزینی اقدام می‌نمایند

تفاوت پست‌های سازمانی و سمت‌های سازمانی:

پست سازمانی جایگاهی در سازمان تفصیلی موسسه است که برای واگذاری تمام یا بخشی از وظایف مستمر یک شغل و تصدی یک عضو رسمی یا پیمانی در نظر گرفته می‌شود و دارای یک شماره پست است؛ اما سمت سازمانی برای انجام وظایف و مسئولیت‌های مدیریتی، سرپرستی و مشاوره با علامت تک‌ستاره بدون شماره پیش‌بینی می‌شود.

در تشکیلات یک گروه یا اداره حداکثر چند کارشناس مسئول می‌توان پیش‌بینی کرد؟

گروه یا اداره چهارمین سطح سازمانی است، ماهیت وظایف گروه مطالعاتی و تحقیقاتی و وجه قالب وظایف اداره اجرایی است.

هر گروه/ اداره با سه پست سازمانی ایجاد می‌شود و در تشکیلات آن مشروط به آنکه دارای بیش از 5 پست سازمانی باشد می‌توان حداکثر یک کارشناس مسئول پیش‌بینی نمود.

آیا موسسه مجاز به ایجاد پست سازمانی برای عضو هیئت‌علمی در حوزه ستاد می‌باشد؟

خیر، در ستاد تنها سمت‌های سازمانی برای عضو هیئت‌علمی پیش‌بینی می‌شود و عضو هیئت‌علمی دارای پست‌های سازمانی در گروه‌های آموزشی و پژوهشی می‌باشد.

  .

مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری

نام خانوادگی

سمت در واحد

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای عباسی

معاون مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری

6298

 

آقای کهن روز

رئیس گروه برنامه، بودجه و تشکیلات

6277

33690599

خانم اعظمی

رئیس گروه تحول اداری، بهره وری و آموزش کارکنان

6291

 

آقای قاسم زاده

مسئول آموزش کارکنان

6290

 

آقای بهدانی

کارشناس برنامه و بودجه

6299

33690599

خانم امامی کارشناس آمار و اطلاعات 6292 33690599